Vandreudstillingen Den fantastiske ål

Om udstillingen

Vandreudstillingen er udviklet i forbindelse med formidlingsprojektet ”Den europæiske ål – en truet art og kulturarv: formidling om forskning, forvaltning og innovation”. Projektet omfatter ud over udstillingen syv korte film om ålen samt dette website.

Udstillingen åbnede i februar 2018 som en særudstilling om den europæiske ål på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals.

Emner for udstillingen

Udstillingen er bygget op omkring projektets syv emnesøjler. Hver af disse emnesøjler formidles i ord, billeder og film på fysiske søjler suppleret med plancher:

  • Ålens utrolige livscyklus – monteret på en fysisk søjle
  • Ålens usædvanlige biologi – monteret på en fysisk søjle
  • En eftertragtet delikatesse – monteret på udstyr til akvakultur i form af en tank til æg
  • Ålefiskeri fra stenalder til nutid – monteret på en fysisk søjle
  • Akvakultur og ål – monteret på udstyr til akvakultur i form af en tank til æg
  • Hvordan bevarer vi ålen? – monteret på en fysisk søjle
  • Ålens vugge genskabes (monteret på akvakulturudstyr med tanke til æg plus planche)

Der er en ekstra planche med kreditering af bidragsydere og producenter. Desuden er der ”forskerens laboratorium” med kitler og mulighed for at se på forskelligt materiale i stereolupper.

Lidt baggrund

Udstillingen tager udgangspunkt i den europæiske åls usædvanlige livscyklus med vandringen mellem levestederne i Europa og gydeområdet i Sargassohavet.

Ålens status som en truet fisk har ført til store anstrengelser for at få de voksne ål til at gyde og ynglen til at vokse op under kontrollerede forhold i opdræt, bl.a. i projektet EEL-HATCH (www.eel-hatch.dk) med tilhørende forsøgsfacilitet, som er hjemmehørende i Hirtshals.

Udstillingen formidler også ålens store betydning som ernæringskilde lige fra stenalderen og til nutiden. Udstillingen er derfor et godt udgangspunkt for at arbejde med truede dyr med ålen som eksempel. Ålen er også en af de udvalgte fisk i den danske naturkanon.

Hvor er udstillingen nu?

Vandreudstillingen vil fra den 1. juli 2018 være at finde forskellige steder i landet som vandreudstilling på akvarier, museer og andre udstillinger og deres respektive skoletjenester rundt om i landet.

De to første på listen er Limfjordsmuseet i Løgstør, der huser udstillingen i perioden fra den 1. juli 2018 til den 21. oktober 2018. Herefter går udstillingen videre til Aqua i Silkeborg. En opdateret liste over hvor udstillingen er lige nu vil være at finde her på websitet.