Undervisningsmateriale

Dilemmaspil – Ålen er truet hvad gør vi? – et forløb for 7. til 10. klasse

Med udgangspunkt i fagmålene for biologi og samfundsfag for 7. til 10. klasse har skoletjenesten på Nordsøen Oceanarium udarbejdet et dilemmaspil. Eleverne skal i grupper repræsentere forskellige interesseorganisationer, der skal fremlægge deres synspunkter om forvaltning af ålen over for fiskeriministeren.

Spillet er lavet, så det kan gennemføres uafhængigt af et besøg i vandreudstillingen, og eleverne kan hente relevante informationer til brug i her på websitet.

Se lærervejledning

Se beskrivelse af rollerne i dilemmaspillet

På jagt efter ålen – et forløb for 4. til 6. klasse

OBS Dette forløb kan kun gennemføres i forbindelse med et besøg på vandreudstillingen.

Forløbet tager udgangspunkt i udvalgte kompetencemål for faget Natur/teknologi og kombinerer forberedelse i klassen ved hjælp af websitet med et besøg på udstillingen.

Der lægges op til undervisningsformen ”flipped classroom”, hvor eleverne bruger websitet og efterfølgende udstillingen til at sætte sig ind i et emne gruppevist og fremlægge for hinanden ved brug af udstillingen.

Et af målene for Nordsøens Oceanariums skoletjenestes undervisning er, at den indgår naturligt i sammenhæng med undervisningen hjemme på skolen – og gerne kombineret med en ekskursion i skolens eller den fysiske udstillings nærmiljø.

Skoletjenesten har udarbejdet et opgavesæt som en gennemgang til nogle af elementerne i udstillingen, så eleverne gennem brug af opgavesættet kommer i berøring med de vigtigste aspekter af ålens natur- og kulturhistorie.

Der er lagt vægt på de fysiske effekter og de illustrative dele af udstillingen, da en stor del af teksterne på udstillingen og på dette website er for svære til disse klassetrin.

Den fantastiske ål elevopgaver 4.-6.klasse (pdf)

Den fantastiske ål lærervejleding 4.-6. klasse (pdf)

Fag og områder omfattet af materialet

Biologi med områderne:

  • Økosystemer
  • Anvendelse af naturgrundlaget

Dilemmaspillet vil desuden kunne bruges i fagene geografi og samfundsfag.

Natur/teknologi med områderne:

  • Teknologi og ressourcer
  • Naturen lokalt og globalt
  • Natur og miljø

Materialerne er produceret af Anders Østerby, Skoletjenesten på Nordsøen Oceanarium, og Kim Fogt, University College Nordjylland.