Foto DTU Aqua

Ph.d.-forsvar om kunstig reproduktion af ål

Ph.d.-studerende Filipa da Silva, DTU Aqua har undersøgt, hvordan kvaliteten af åleæg kan forbedres med henblik på kunstig modning og formering af ål. Den 25. september 2017 forsvarer hun sin afhandling.

Den europæiske ål har en særlig livscyklus, der blandt andet omfatter en migrationsrute på mere end 5.000 km og en metamorfose til et bladformet larvestadie ved navn leptocehali. Naturlig modning og reproduktion af ål er stadig, i store træk, et ubeskrevet kapitel. Til gengæld har forskere gjort store fremskridt inden for kunstig modning og formering af ål, men endnu uden at kunne gennemføre hele ålens livscyklus i fangenskab.

Læs mere på DTU Aquas website

DTU Aqua