Foto Sune Riis Sørensen,DTU Aqua

Ph.d.-forsvar om ålelarvers krav til opvækstforhold

Hvilken temperatur og saltholdighed skal vandet have for at ålelarver trives i akvakultur, og hvad er deres krav til ernæring? Det har ph.d.-studerende Sebastian Nikitas Politis undersøgt. Den 22. maj forsvarer han sin afhandling.

Danske forskere samarbejder med industripartnere om at skabe viden og udvikle teknologi, der vil gøre det muligt at producere yngel af den europæiske ål i kultur. Målet er at skabe en produktion af glasål, som kan bruges som yngel i akvakulturerhvervet i stedet for glasål fra naturen, som åleopdræt i dag er baseret på. Ålebestanden er gået stærkt tilbage, og ålen er i dag en truet art. Der er derfor et presserende behov for at finde nye løsninger.

Læs mere på DTU Aquas website

DTU Aqua