Foto DTU Aqua

Nyt forskningsprojekt skal skabe yngel til åleproduktion

Samarbejde mellem DTU-forskere og industri har succes med at formere ål i kultur. Nu er udfordringen at få larverne til at vokse og blive til glasål.

Forskere og industri arbejder målrettet på at udvikle den teknologi, der skal til for at producere yngel af den europæiske ål i kultur, og samarbejdet har bragt Danmark i en førende position på området. Vi har i dag et af verdens mest moderne anlæg til formering af ål og produktion af ålelarver, og forskningen skaber ny indsigt i ålens biologi på en række områder, som er vigtige for at genskabe dens livscyklus i kultur.

Læs mere på DTU Aquas website

DTU Aqua