Foto Mads Christoffersen, DTU Aqua

En million ål er udsat i søer, åer og ved kysten

I 2018 er der udsat lidt over 1,1 million små ål i fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.

Den danske forvaltningsplan for ål har som mål at øge antallet af blankål i naturen. Blankål er det stadie, som ålene når efter 5-15 år, inden de starter vandringen mod Sargassohavet 6.000 km vest for Europa for at gyde. Et af midlerne i forvaltningsplanen er udsætning af glasål (10-15 cm), og de planlagte åleudsætninger for 2018 er nu gennemført.

I år er der udsat lidt over 1,1 million glasål på mange forskellige lokaliteter i Danmark. Udsætningerne foretages af DTU Aqua med hjælp fra fritidsfiskere, sportsfiskere, bredejere og åmænd og finansieres af den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt fisketegnsmidler.

Læs mere på Fiskeplejens website Fiskepleje.dk

Fiskeplejen