Foto Thomas Dam Als, DTU Aqua

Bestanden af europæisk ål er fortsat kritisk lav, men der er tegn på bedring

EU’s genopretningsplan for ålebestanden blev sat i værk fra sommeren 2009. I hele Europa blev en række tiltag gjort for at få flere voksne ål til at vandre ud på gydepladserne med henblik på at genskabe en større ålebestand.

Hvert år opgør åleforskere over hele Europa, hvor meget åleyngel, der kommer til Europas kyster fra ynglepladserne i Sargassohavet.

Fra slutningen af 1970’erne og frem til 2011 gik mængden af åleyngel tilbage år for år, men i 2011 vendte udviklingen, og siden da er mængden af åleyngel ikke faldet, men er tværtimod begyndt at stige. De seneste opgørelser fra 2018 og 2019, som netop er blevet offentliggjort, bekræfter denne udvikling.

Læs mere på Fiskeplejens website Fiskepleje.dk

Fiskeplejen