Foto Sune Riis Sørensen, DTU Aqua

Ålen overrasker igen

Stort mærkningsforsøg udfordrer hæderkronet teori om, at ålen gyder i Sargassohavet i foråret umiddelbart efter, at de har forladt Europas kyster. Ålene vandrer for langsomt til at nå frem.

Et netop offentliggjort studie i det videnskabelige tidsskrift Science Advancesudfordrer, hvad man hidtil har troet at vide om den europæiske åls gyderejse.

Undersøgelsen er gennemført af en international forskergruppe med deltagelse af Kim Aarestrup, DTU Aqua. Gruppen har mærket 707 ål med elektroniske mærker for at følge fiskens gydevandring tværs over Atlanterhavet fra Europa til Sargassohavet. Det er den hidtil største undersøgelse af den europæiske åls migration.

Læs mere på DTU Aquas website

DTU Aqua