Foto Mads Christoffersen, DTU Aqua

Ål udsat i Karrebæk Fjord vokser hurtigt og har høj overlevelse

DTU Aqua har fulgt åleyngel, som blev udsat i Karrebæk Fjord i 2011 og 2012, og konkluderer, at fjorden er et godt opvækstområde for ål.

DTU Aqua udsatte i alt ca. 75.000 små ål i Karrebæk Fjord og Susåen i 2011 og 2012. Formålet med udsætningen var at undersøge ålenes vækst og overlevelse, hvilket vil kunne give en indikation på, hvilken rolle kystnære levesteder spiller som opvækstområde for ål og forbedring af ålebestanden gennem udsætning af yngel.

De ål, der blev udsat, var alle mærket med et coded wire (CW)-mærke, så de kan genkendes, hvis de bliver fanget igen. Ved at tage prøver af fiskernes fangster i Karrebæk Fjord har DTU Aqua fulgt ålenes vækst og overlevelse fra 2013 til 2018.

Resultaterne viser, at de udsatte ål vokser hurtigt sammenlignet med, hvad man har set i andre undersøgelser – i gennemsnit 10,3 cm om året, hvilket er mere end dobbelt så meget som lignende resultater fra f. eks Roskilde Fjord. Resultaterne viser også, at ålene har en god overlevelse, og at de ser ud til at blive i Karrebæk Fjord.

Alt i alt viser undersøgelsen, at en fjord som Karrebæk Fjord, som er lavvandet, rig på føde og opnår en høj sommertemperatur, er et optimalt opvækstområde for ål.

Læs mere på Fiskeplejens website Fiskepleje.dk

Fiskeplejen