Foto Thomas Dam Als, DTU Aqua

Åleyngel foretrækker stenede bundtyper

Åleyngel, som lever i kystnære områder, foretrækker en bund af småsten med en diameter på cirka 1-6 cm, viser nyt studie.

Den europæiske ål er kritisk truet i hele Europa. En af grundene til det kan være, at der er blevet færre egnede levesteder for ålen. Et nye studie fra DTU Aqua kaster for første gang lys over, hvilke bundtyper åleyngel foretrækker i kystnære områder.

Tidligere studier viser, at en stor del af den åleyngel, der kommer til de europæiske og dermed danske kyster, forbliver i fjorde og kystnære områder gennem store dele af deres livscyklus i stedet for at trække op i søer og vandløb. Derfor er det vigtigt, at der også findes egnede levesteder til ålene ved kysterne.

Indtil nu har forskningen haft fokus på, hvilke bundtyper ålen benytter i ferskvand, og det nye studie er det første, der undersøger, hvilke kystnære bundtyper åleyngel foretrækker.

Læs mere på Fiskeplejens website Fiskepleje.dk

Fiskeplejen